SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI

Statutární město Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj, Frýdek-Místek
Plný úvazek

27000 — 28000 Kč

Detail pracovní pozice

A11 z:16/10/2020
Statutární město Frýdek-Místek - tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo sociálního pracovníka oddělení koncepce a rozvoje odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
Zařazení: úředník
Druh práce: sociální pracovníci
Místo výkonu práce: město Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: listopad nebo dle dohody
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. min. praxe v sociální oblasti 1 rok
3. schopnost týmové práce, samostatnost, komunikační schopnosti, emoční stabilita
4. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
5. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
6. základní znalosti následujících předpisů:
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
7. uživatelská znalost práce s PC - Word, Outlook, práce s internetem
8. řidičský průkaz skupiny B výhodou
9. znalost problematiky sociálního bydlení
10. znalost problematiky komunitního plánování výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 29. 10. 2020 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: VŠ magisterské

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Statutární město Frýdek-Místek
  • Termin: 1.11.2020
  • Místo: Moravskoslezský kraj, Frýdek-Místek
  • Plat: od 27000 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 18.12.2020

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.