odborný/vrchní referent - specialista dávek NSD

Úřad práce České republiky Jihomoravský kraj, Vyškov
Plný úvazek

21710 — 31820 Kč

Detail pracovní pozice

Generální ředitel ÚP ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent –
specialista dávek NSD v Oddělení Kontaktní pracoviště Bučovice Odboru Kontaktního pracoviště Vyškov Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Brně, se služebním
působištěm v Bučovicích, ID 11000851.
Na služebním místě je státní služba vykonávána v oboru služby
13 Nepojistné sociální dávkové systémy
Na služebním místě vykonáváte zejména následující činnosti: zajišťujete agendu nepojistných sociálních dávek, současně poskytujete základní sociální poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek a sociálních služeb, při své činnosti se řídíte platnými právními předpisy v dané oblasti včetně prováděcích vyhlášek, poskytujete základní sociální poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek a sociálních služeb, činíte úkony orgánu prvního stupně ve správním řízení jako úřední osoba oprávněna k těmto úkonům na základě vnitřních řídících aktů či pověření.
Služební místo je zařazeno do 9. platové třídy. Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 21 710 Kč do 31 820 Kč. Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe. Lze poskytnout osobní příplatek v rozpětí od 1 591 Kč do 4 773 Kč, z nichž nižší částka činí 5 % a vyšší 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v ČR.b Státnímu zaměstnanci přísluší i zvláštní příplatek 2 500 Kč. Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu.

Požadavky na vzdělání: min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. února 2024,
tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.bm@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky syyztwe.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/10940-78099801“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. dubna 2024.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
  • Termin: 1.4.2024
  • Místo: Jihomoravský kraj, Vyškov
  • Plat: od 21710 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 2.4.2024

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.