Zástupce/zástupkyně ředitele pro 2. st. ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace Ústecký kraj, Děčín
Plný úvazek

32820 — 42780 Kč

Detail pracovní pozice

[] Místo výkonu práce: Opletalova č.p. 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí

Kvalifikační předpoklady: vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

Požadavky: organizační schopnosti a koncepční myšlení, dobrá znalost práce na PC, práce ve školním informační systému, (Bakaláři, ŠkolaOnline, EduPage apod.), výborné komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, ochota se dále vzdělávat, občanská a morální bezúhonnost, etické, empatické a asertivní chování, znalost školské a pracovně právní legislativy, KONCEPCE školy krátkodobá, dlouhodobá, udržování výborných mezilidských vztahů, zodpovědnost, loajálnost, pozitivní přístup, pedagogický leadership.

Výhody: vzdělávání v oblasti mentorské a koučovací podpory, zkušenost z řídící pozice, zkušenost s administraci dotačních a jiných výzev pro rozvoj školy.

Praxe: délka dosavadní pedagogické praxe není rozhodující.

Přihlášky: přihlášky do výběrového řízení (viz. příloha) posílejte výhradně písemně na adresu: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, k přihlášce doplňte strukturovaný životopis a motivační dopis psaný rukou (v max. délce A4), obálku označte heslem "Neotvírat - výběrové řízení - zástupce ředitele" do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené do 30. 4. 2024 (včetně).

Průběh výběrového řízení: 1. kolo (cca do 7. 5. 2024), posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, 2. kolo (cca do 17. 5. 2024), ústní pohovory s vybranými uchazeči se zaměřením na organizaci a provoz základní školy, znalost základní legislativy související s výchovně - vzdělávacím posláním školy.

Termín nástupu: nejlépe od 1. srpna 2024, popř. dle dohody.

Platové podmínky: řídí se zákoníkem práce v platném znění, nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Nástupní bonus ve výši 150 000 Kč. Příplatek za vedení, osobní příplatek. Uchazeč, který bude vybrán jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením pracovního poměru doložit: úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o SZZ) ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařízení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů), výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců), originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, a to i v jeho průběhu.
Konkrétní informace najdete na webu: www.zsbnpl.cz (v sekci "Nepřehlédněte").

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: VŠ magisterské

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace
  • Termin: 1.8.2024
  • Místo: Ústecký kraj, Děčín
  • Plat: od 32820 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 17.5.2024

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.