Úředník/úřednice-referent/ka úseku územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV Středočeský kraj, Praha-východ
Plný úvazek

25280 — 37170 Kč

Detail pracovní pozice

Upřesňující údaje:
Nástup dle dohody. Zástup za rodičovskou dovolenou.

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování odborných agend na úseku územního plánování včetně zajišťování poradenské a konzultační činnosti v dané oblasti, územně analytické podklady ÚAP. Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/REFERENT ÚP do 05.12.2023. Povinné náležitosti písemné přihlášky zájemce: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče; příp. další kontaktní spojení na uchazeče, tj. telefon, e-mail. Přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se vykonávaných správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon práce v 11. platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe pro územně plánovací činnost dle § 24 zák.
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů:
a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"),
b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním, jejichž seznam určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky odpovídající praxe.
Možnost udělení výjimky z kvalifikačního požadavku vzdělání ministerstvem dle § 195 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Další informace na webu Města Brandýs nad Labem-St. Boleslav

Zaměstnanecké výhody:
stabilní zaměstnání se zaručeným termínem výplaty, příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv, osobní příplatek po zkušební době, příspěvek na stravování (stravenková karta Edenred Card), 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna v průběhu kalendářního roku (Sick day), příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, karta MultiSport, dárkové poukazy při příležitosti životního výročí a při odchodu do starobního důchodu, možnost umístění dětí zaměstnanců do mateřské školy, výborná dopravní dostupnost (pracoviště se nachází přímo v centru města), možnost úpravy pracovní doby u zaměstnanců s malými dětmi, firemní akce v podobě poznávacích výletů, práce vhodná pro absolventy, zaměstnanecké telefonní tarify.

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: VŠ Bakalářské

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
  • Termin: 15.1.2024
  • Místo: Středočeský kraj, Praha-východ
  • Plat: od 25280 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 28.12.2023

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.