Vrchní referent/rada v oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj, Trutnov
Plný úvazek

21260 — 31240 Kč

Detail pracovní pozice

Požadujeme:
. min. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
. pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost
Náplň a místo výkonu zejména:
. posuzování a osvědčování právní a správní způsobilosti složitých rozhodnutí a jiných listin pro vyznačení změny v katastru nemovitostí
. kontrola věcné správnosti aktualizace a zplatňování budoucího stavu vkladu práv do katastru nemovitostí
. spolupráce s podatelnou při přebírání nestandardních podání
. odstraňování neúplných a nesprávně strukturovaných zápisů v databázi informačního systému katastru nemovitostí, řešení reklamací RÚIAN
. ukončení řízení a evidence listin vyhodnocených jako podání bezpředmětná pro zápis do katastru nemovitostí
. jednání s vlastníky a jinými oprávněnými, s orgány veřejné moci (stavební úřady, úřady územního plánování atd.)
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhute do 18. 10. 2022, tj. v této lhůtě
. zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úradu Katastrální úrad pro Královéhradecký kraj, Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové,
. podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
. podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prokralokraj@cuzk.cz), nebo
. podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ynmadqi).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Trutnov"
Žádosti a podrobné náležitosti pro podání přihlášek naleznete zde: https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Kralovehradecky-kraj/Volna-mista.aspx
Bližší informace na tel. č. 495 801 336, Ing. Šárka Kobrčová
Zaměstnanecké výhody:
- 5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní doba, odměňování v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. v 10. platové třídě

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: Vyšší odborné

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
  • Termin: 1.12.2022
  • Místo: Královéhradecký kraj, Trutnov
  • Plat: od 21260 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 18.10.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.