vedoucí Odboru ekonomického

Město Štětí Ústecký kraj, Litoměřice
Plný úvazek

35000 — 45000 Kč

Detail pracovní pozice

Požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměření na ekonomiku, finance, účetnictví, veřejnou správu výhodou;
- praxe v oblasti účetnictví, financí, rozpočtování;
- znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územně samosprávných celků výhodou;
- manažerské, komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti;
- řidičské oprávnění skupiny "B";
- praxe na vedoucí pozici výhodou;
- zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění výhodou.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:

Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče;
- datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
- místo trvalého pobytu uchazeče;
- datum a podpis uchazeče;
- kontaktní spojení.

K přihlášce připojte tyto doklady:
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
- případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost;
- osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) tohoto zákona (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971);
- motivační dopis.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2022, popřípadě dohodou

Upřesňující informace3) :
(požadavky ŘP skupin., jazykové požadavky,
náplň práce
apod.) Požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměření na ekonomiku, finance, účetnictví, veřejnou správu výhodou;
- praxe v oblasti účetnictví, financí, rozpočtování;
- znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územně samosprávných celků výhodou;
- manažerské, komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti;
- řidičské oprávnění skupiny "B";
- praxe na vedoucí pozici výhodou;
- zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění výhodou.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:

Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče;
- datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče;
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
- místo trvalého pobytu uchazeče;
- datum a podpis uchazeče;
- kontaktní spojení.

K přihlášce připojte tyto doklady:
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie);
- případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost;
- osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) tohoto zákona (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971);
- motivační dopis.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2022, popřípadě dohodou

Místo výkonu práce: město Štětí

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 11.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 22.7.2022 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí.
Obálku označte: "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ OE - NEOTVÍRAT".

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 22.7.2022 do 11.00 hodin.

Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Ladislav Balatý (ladislav.balaty@steti.cz, tel: 416 859 313)

Jak se přihlásit do výběrového řízení, co a jak doložit, najdete kompletně na www.steti.cz

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: VŠ Bakalářské

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Město Štětí
  • Termin: 1.9.2022
  • Místo: Ústecký kraj, Litoměřice
  • Plat: od 35000 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 22.7.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.