pozice - Vodní hospodářství (07)

Město Žatec Ústecký kraj, Louny
Plný úvazek

21260 — 31240 Kč

Detail pracovní pozice

místo výkonu práce: Město Žatec
popis činnosti pracovního místa
Zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zákona
vodovodech a kanalizacích, v celém správním území obce s rozšířenou působností Žatec.
Zajišťuje aktualizaci seznamu členů a uvedených údajů povodňových komisí.
Vydává osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu.
Provádí úkony v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.
Samostatně provádí specializované kontroly a státní dozor nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob, o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.
Koordinuje protipovodňová opatření v lokálně ohroženém území.
Koordinuje řešení ekologických havárií na daném území.
Podílí se na vydání koordinovaných a koordinovaných závazných stanovisek.
Podílí se na přípravě návrhů opatření proti suchu.
Ostatní předpoklady:
VŠ vzdělání v magisterském či bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického, právnického či environmentálního směru,
ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programech VITA, GINIS a CRVE
o více na stránkách www.mesto-zatec.cz
Nabízíme:
pružnou pracovní dobu,
5 týdnů dovolené + 4 dny pracovního volna,
stravenky/stravenkové karty,
osobní příplatek, stabilizační odměna a možnost profesního růstu,
vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace
pravidelný růst platu,
příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání,
příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,
příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,
možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace Města Žatec,
společensko kulturní aktivity,
stabilní a profesionální zázemí a přátelský kolektiv.
Zájemce o pracovní pozici podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, a to v termínu do 12.07.2022 do 10:30, více informací na www.mesto-zatec.cz, úřední deska/výběrová a konkurzní řízení

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: VŠ Bakalářské

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Město Žatec
  • Termin: 1.8.2022
  • Místo: Ústecký kraj, Louny
  • Plat: od 21260 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 12.7.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.