Lékař/ka pro Novorozenecké oddělení

Fakultní nemocnice v Motole Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Plný úvazek

41380 — 57130 Kč

Detail pracovní pozice

Kontakt:tel:224431100/od pondělí do pátku od 8 do 14 hod.
Upřesňující informace:
Základní povinnosti
? Zná interní opatření nemocnice upravující poskytování zdravotní péče a související předpisy a řídí se jimi.
? Zná a řídí se pokyny zakotvenými v Pracovním řádu a ostatních interních opatřeních FN Motol týkajících se výkonu práce.
? Účastní se programu kvality péče a bezpečí pacientů.
? Zná a dodržuje zásady prevence nemocničních nákaz, zejména zásady hygieny rukou.

Obecné činnosti
? Provádí preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární, paliativní péči pod odborným dozorem nebo dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.
? Provádí revizní činnost pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí.
? Provádí metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví.
? Vede předepsanou zdravotnickou dokumentaci, odpovídá za její správnost.
? Účastní se pravidelných vizit, školení a seminářů se zaměřením k dalšímu vzdělávání.
? Podílí se na zajištění nepřetržitého provozu FN Motol.
? Vykazuje údaje o poskytnuté léčebné péči v souladu s aktuální metodikou zdravotních pojišťoven a interními opatřeními FN Motol.
Dodržuje stanovená pravidla pro preskripci léků a prostředků zdravotnické techniky. Každý předepsaný recept a poukaz musí být spojen s vykázáním odpovídajícího výkonu zdravotním pojišťovnám.
Odborné kompetence
Činnosti dle vyhlášky MZČR č. 280/2018 Sb.
Další kompetence viz příloha.

Další činnosti a povinnosti
Spolupracuje s ošetřovatelským a nelékařským personálem svého pracoviště a ostatními pracovišti při provozních činnostech, jejichž cílem je bezprostřední poskytování léčebné péče a realizace opatření k zajištění co nejlepšího ekonomického výsledku nákladového střediska.
Vykonává další práce dle pokynů a příkazů nadřízeného zaměstnance nebo primáře oddělení, které vyplývají z potřeb pracoviště nebo nemocnice a jsou v souladu s druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě.

Zvláštní znalosti a dovednosti
Jazykové znalosti:
Speciální vzdělávací kurzy:

Kvalifikační předpoklady
VŠ vzdělání (lékařská fakulta - obor Všeobecné lékařství).

Zaměst.výhody:
Nabízíme veškeré výhody práce ve špičkové fakultní nemocnici včetně možnosti dalšího vzdělávání. Nabízíme: 5 týdnů dovolené + dny volna navíc dle kolektivní smlouvy. Další zaměstnanecké benefity na : https://www.fnmotol.cz/kariera/benefity/

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: VŠ magisterské

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Fakultní nemocnice v Motole
  • Termin: 1.8.2022
  • Místo: Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
  • Plat: od 41380 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 31.12.2023

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.