Odborný/vrchní referent - specialista SSP a NV

Úřad práce České republiky Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Plný úvazek

19730 — 28920 Kč

Detail pracovní pozice

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - specialista SSP a NV v Oddělení SSP a dávek pěstounské péče Odboru nepojistných sociálních dávek Kontaktního pracoviště v Ústí nad Labem Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 10001125,
v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy".
Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. července 2022.
Služební místa jsou zařazena podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zabezpečování příjmu žádostí o nepojistné sociální dávky, primárně dávky státní sociální podpory a dávku náhradního výživného.
Provádění formální a věcné kontroly přijaté žádosti a všech doložených podkladů, zavádění přijaté žádosti a všech doložených podkladů do jednotného informačního systému, vedení spisové dokumentace o dávce v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, vnitřními řídícími akty a služebními předpisy.
Zabezpečování digitalizace přijatých žádostí a všech podkladů, které jsou součástí spisové dokumentace.
Spolupráce s ostatními správními orgány, orgány územních samosprávných celků, orgány sociálního zabezpečení, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli, orgány činnými v trestním řízení a dalšími subjekty.
Poskytování základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě

do 27. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.ul@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/41414-78099813".
Více informací:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-ssp-a-nv-kop-usti-nad-labem-27-05-2022

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
  • Termin: 1.7.2022
  • Místo: Ústecký kraj, Ústí nad Labem
  • Plat: od 19730 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 27.5.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.