Referent územního plánování a stavebního řádu

Město Kamenice nad Lipou Kraj Vysočina, Pelhřimov
Plný úvazek

28000 — 35000 Kč

Detail pracovní pozice

Jedná se o povolání 2.10.20 - Referent územního plánování a stavebního řádu.
Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2022, případně dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Předpoklady a požadavky:
- státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností,
- ukončené VŠ nebo ÚSO vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru,
- komunikativnost a schopnost samostatného jednání a myšlení,
- znalost zákonů č. 500/2004 Sb., 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů.
- výhodou: zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle z. č. 312/2002 Sb.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
- kontaktní telefon, e-mail
- datum a podpis uchazeče.

Uchazeč připojí k přihlášce:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, popř. další kvalifikační a odborné znalosti
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů pro potřeby výběrového řízení

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. června 2022 do 11:00 hodin. Přihlášky, v obálce označené "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ", možno předat na podatelně MěÚ Kamenice nad Lipou, I. patro, dveře č. 8 nebo je zaslat na adresu: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou.
Neúspěšným uchazečům budou přihlášky s připojenými dokumenty zaslány po ukončení výběrového řízení zpět.
Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv fázi a možnost odmítnutí všech přihlášených uchazečů.Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Město Kamenice nad Lipou
  • Termin: 1.10.2022
  • Místo: Kraj Vysočina, Pelhřimov
  • Plat: od 28000 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 30.6.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.